• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  ZASOBY TECHNICZNE

  ZASOBY TECHNICZNE

  W realizacji zleceń EMCA Volt Sp. z o.o. wykorzystuje nowoczesne programy info informatyczne. Ich opis przedstawiono poniżej.

  PowerFactory

  Oprogramowanie PowerFactory jest wykorzystywane do badania i optymalizacji różnych stanów pracy systemu elektroenergetycznego. Za jego pomocą możliwe jest szczegółowe odwzorowanie każdego podsystemu wytwórczego, przesyłowego i dystrybucyjnego.

  Za pomocą programu PowerFactory wykonywane są m.in. następujące analizy i obliczenia:

  • Rozpływ mocy, w tym optymalny rozpływ mocy – OPF
  • Ceny węzłowe i wskaźniki kosztów krańcowych
  • Analiza zwarć (IEC 60909, ANSI C37, w tym zwarcia wielokrotne)
  • Ocena niezawodności pracy systemu elektroenergetycznego i zasilania węzłów odbiorczych
  • Badanie stabilności lokalnej i globalnej, w tym modelowanie stanów elektromechanicznych i elektromagnetycznych
  • Koordynacja i nastawy automatyki zabezpieczeniowej
  • Analiza harmonicznych prądu i napięcia
  • Ocena niezawodności zasilania odbiorców, wyznaczanie wskaźników nieciągłości zasilania, takich jak: SAIFI, CAIFI, SAIDI, CAIDI, itp.
  • Modelowanie rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej
  • Modelowanie elektrowni wirtualnych
  • Optymalizacja struktury sieci przesyłowej i 110 kV, optymalizacja punktów rozcięć, sieci gronowe, podział na sekcje, optymalizacja strat energii, optymalizacja podziału obciążenia na jednostki wytwórcze, itp.
  • Optymalizacja efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej
  • Analiza spadków napięć, wyznaczanie krzywych obciążeń elementów sieciowych uwzględniających grafiki obciążeń w węzłach odbiorczych
  • Zarządzanie mocą bierną i optymalizacja rozmieszczenia kondensatorów.
  • Strategie zwiększenia zdolności przesyłowej elementów sieci
  • Optymalizacja jakości zasilania odbiorców

   

  Plans

  Program Plans jest wykorzystywany do obliczeń rozpływów mocy czynnej i biernej w elektroenergetycznych sieciach 400, 220 i 110 kV, analiz napięć w poszczególnych węzłach sieci, analiz strat energii elektrycznej w sieciach, a także do obliczeń wielkości zwarciowych. Opracowane przez EMCA Volt Sp. z o.o. nakładki na program główny w postaci zestawu makropoleceń, umożliwiają analizy optymalizacyjne strat energii, napięć a także identyfikację przekroczeń obciążalności linii i mocy znamionowych transformatorów w układach awaryjnych n-1 i n-2.

   

  SCC Industrial

  Program SCC Industrial jest wykorzystywany do obliczeń wielkości zwarciowych w tym: do wyznaczania rozpływu mocy i prądu zwarciowego dla zwarć symetrycznych i niesymetrycznych a także do określania współczynnika X0/X1 dla zwarć w poszczególnych węzłach sieciowych.

   

  Obl2012

  Program Obl2012 jest wykorzystywany do wykonywania następujących obliczeń:

  • Skuteczność ochrony od porażeń w obwodach o napięciu do 1 kV
  • Sprawdzanie zwarciowej selektywności zabezpieczeń
  • Spadki napięcia i wielkości związane
  • Skuteczność ochrony przed skutkami przeciążeń

   

  AutoCAD

  Oprogramowanie AutoCAD jest wykorzystywane do wizualizacji:

  • Projektów Zagospodarowania Terenu
  • Profili podłużnych terenu oraz projektowanych urządzeń
  • Rysunków poszczególnych elementów projektowanych urządzeń
  • Schematów elektrycznych

   

  PLS-CADD

  Program PLS-CADD wykorzystywany jest do odczytu tzw. „chmury punktów” ze skaningu laserowego, za pomocą której odwzorowywane jest zagospodarowanie terenu. Za pomocą PLS-CADD są wykonywane:

  • Model numeryczny terenu
  • Profile podłużne terenu oraz projektowanych urządzeń
  • Tablice montażowe
  • Tablice zwisów i naprężeń linii elektroenergetycznych
  • Określanie odległości przewodów linii elektroenergetycznych od elementów występujących w terenie w zadanych warunkach pracy linii
  • Obliczenia pól elektroenergetycznych

   

  PŚ-SAG

  Program PŚ-SAG jest wykorzystywany do wykonywania:

  • Tablice zwisów i naprężeń linii elektroenergetycznych
  • Obliczenia mechaniczne linii elektroenergetycznych

   

  ArcGIS

  Oprogramowanie ArcGIS jest wykorzystywane do obróbki tzw. danych GISowych. Za pomocą programu wykonywane są m. in.:

  • Wizualizacja położenia obiektów budowlanych na dostępnych podkładach mapowych (np. na serwerach WMS)
  • Przygotowanie załączników mapowych do umów cywilno-prawnych ustanawiających służebność przesyłu
  • Wizualizacja kolizji na trasie projektowanych urządzeń
  • Połączenie z tabelaryczną bazą danych