• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  Kompleksowe projektowanie
  odnawialnych źródeł energii

  Oferujemy wykonanie całości prac umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w tym: uzyskanie decyzji środowiskowej, wprowadzenie źródła wytwórczego oraz linii i stacji do dokumentów planistycznych w gminach, pozyskanie tytułów prawnych do nieruchomości w formie służebności przesyłu, uzyskanie dzierżawy nieruchomości bądź zakupu, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz powykonawczych, uzyskanie pozwolenia na budowę, dozór autorski w trakcie budowy. Oferujemy wykonanie prac koncepcyjnych i projektowych dla optymalizacji efektywności energetycznej i efektywności ekonomicznej budowy OZE.

  Oferujemy wykonanie całości prac umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę odnawialnych źródeł energii elektrycznej, w tym: uzyskanie decyzji środowiskowej, wprowadzenie źródła wytwórczego oraz linii i stacji do dokumentów planistycznych w gminach, pozyskanie tytułów prawnych do nieruchomości w formie służebności przesyłu, uzyskanie dzierżawy nieruchomości bądź zakupu, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz powykonawczych, uzyskanie pozwolenia na budowę, dozór autorski w trakcie budowy. Oferujemy wykonanie prac koncepcyjnych i projektowych dla optymalizacji efektywności energetycznej i efektywności ekonomicznej budowy OZE.