• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  OPIS REALIZACJI

  Analizy stanu pracy sieci niskiego napięcia oraz Wytyczne Programowe na poprawę stanu pracy sieci nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie

  Na zamówienie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu Rejon w Nowym Sączu EMCA Volt Sp. z o.o opracowała „Analizy stanu pracy sieci niskiego napięcia oraz Wytyczne Programowe na poprawę stanu pracy sieci nN na terenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie”

  W ramach analiz pracy sieci niskiego napięcia inwestor otrzymał opracowania opisujące stan techniczny oraz istniejące parametry techniczne sieci niskiego napięcia.

  W trakcie przeprowadzania analizy wykonywane zostały następujące obliczenia techniczne:

  • obliczenia skuteczności ochrony od porażeń,
  • sprawdzenie zwarciowej selektywności zabezpieczeń,
  • obliczenia spadków napięcia i wielkości związanych,
  • obliczenia skuteczności ochrony przed skutkami przeciążeń.

  Zakres pojedynczego obejmował następujące punkty.:

  • ocena stanu technicznego,
  • analiza podstawowych parametrów linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej,
  • załączniki graficzne przedstawiające strukturę istniejącej sieci nN.

  Kolejnym etapem analizy pracy sieci nN było opracowanie Wytycznych Programowych na poprawę stanu pracy sieci niskiego napięcia. Były to kompleksowe opracowania określające przyszłe działania zmierzające do poprawy warunków technicznych funkcjonowania sieci niskiego napięcia oraz zasilających stacji transformatorowych SN/nN.

  Pojedyncze opracowanie składało się z następujących elementów:

  • ocena stanu technicznego,
  • analiza podstawowych parametrów linii niskiego napięcia oraz stacji transformatorowej,
  • proponowane rozwiązania wariantowe,
  • sformułowanie wniosków wynikających z ww. punktów,
  • propozycja planowanych działań zmierzających do poprawy sytuacji,
  • zestawienie zasadniczych materiałów,
  • zestawienie szacowanych wydatków,
  • załączniki graficzne przedstawiające strukturę istniejącej i proponowanej sieci nN.

  Odbiorcą tego typu opracowań są spółki dystrybucyjne energii elektrycznej oraz inwestorzy wymagający wiedzy na temat stanu technicznego eksploatowanej sieci nN.