• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  OPIS REALIZACJI

  Projekt przebudowy jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Ozimek

  W celu poprawy stanu technicznego oraz zwiększenia przepustowości sieci elektroenergetycznej 110 kV EMCA Volt Sp. z o.o w ramach umów zawartych z  TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu realizuje obecnie dwa projekty w rejonie województwa opolskiego. Są to: „Projekt przebudowy jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Głubczyce – GPZ Prudnik” oraz „Projekt przebudowy jednotorowej linii napowietrznej 110kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Ozimek”. Linia 110kV relacji GPZ Głubczyce – GPZ Prudnik ma długość 25,6km, natomiast linia 110kV relacji GPZ Groszowice – GPZ Ozimek 20,8 km.

  Zakres prac obejmuje:

  • opracowanie dokumentacji projektowej (w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, pozwoleń)
  • doprowadzenie do ustanowienia w formie umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych służebności przesyłu na działkach leżących na trasie linii (w tym m.in. prowadzenie negocjacji z właścicielami nieruchomości, przygotowywanie operatów szacunkowych itp.)