• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  OPIS REALIZACJI

  Studium wykonalności Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Muchówka wraz z liniami zasilającymi 110 kV relacji Wygoda – Muchówka i Muchówka – Łososina oraz przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Łososina

  Na zlecenie TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie EMCA Volt Sp. z o.o. opracowała „Studium wykonalności Budowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Muchówka wraz z liniami zasilającymi 110 kV relacji Wygoda – Muchówka i Muchówka – Łososina oraz przebudowa stacji elektroenergetycznej 110/30/15 kV Łososina”

  W ramach zamówienia opracowano:

  • założenia rozwiązań technicznych linii
  • opis stanu istniejącego stacji 110/15 kV Wygoda, rozdzielni 15 kV Muchówka oraz stacji 110/30/15 kV Łososina
  • analizę planistyczną
  • analizę przyrodniczą
  • rozpoznanie ewidencyjne i strukturę użytkowania nieruchomości, na których przewidziano inwestycję
  • opis stanu projektowanego
  • szacunkowe nakłady inwestycyjne realizacji przedsięwzięcia