• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  OPIS REALIZACJI

  Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki z czasową pracą jednego toru na napięciu 220kV w relacji Ostrołęka – Olsztyn

  EMCA Volt sp. z o.o. we współpracy z firmą Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. zrealizowała dla inwestora Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. inwestycję budowy linii elektroenergetycznej 400kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki. Inwestycja ta ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w regionie Warmii, Mazur i północnego Mazowsza oraz usprawnienia przesyłu energii elektrycznej z południa na północ Polski. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie dwóch województw: warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego. Linia będzie przebiegać przez gminy: Rzekuń, Lelis, Kadzidło, Baranowo, Czarnia, Wielbark, Szczytno, Dźwierzuty, Purda, Barczewo, Dywity, Jonkowo. 138 km nowej linii zastąpi obecnie istniejącą linię 220 kV lub też częściowo zmieni jej przebieg tak, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w życie społeczności lokalnych i środowisko naturalne. Budowa nowej linii poprawi niezawodność sieci przesyłowej oraz ułatwi przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii systemowych, jakie mogą być  następstwem różnych zdarzeń losowych. Poprawa warunków oraz pewności zasilania gmin to szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie wielu miejsc pracy. Prace budowlane prowadzone w ramach inwestycji rozpoczęły się w czerwcu 2015 roku. Obecnie prowadzone są prace na terenie wszystkich gmin, przez które będzie przebiegać budowana dwutorowa linia elektroenergetyczna 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

  Rys. Przebieg budowanej dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki

  W projekcie firma EMCA Volt Sp. z o.o. wykonała następujące zadania:

  • uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę dla budowy całej Linii
  • uzyskała decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  • uzyskała decyzje o pozwoleniu na budowę bądź wykonała zgłoszenie dla wszystkich obiektów krzyżowanych z Linią
  • ustanowiła służebność przesyłu lub uzyskała inne trwałe tytuły prawne do gruntów na budowę oraz późniejsze funkcjonowanie Linii na całej jej trasie
  • wykonała projekty budowlane oraz wykonawcze zarówno dla budowy Linii jak i przebudowy obiektów kolidujących
  • wpisała Linię na całej jej trasie do Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego gmin leżących na trasie Linii

  Dotychczas wykonane zostały prace przygotowawcze przed budową Linii, jak również postawiono wszystkie słupy Linii, na dużej części Linii rozciągnięto również przewody. Aktualnie trwa przebudowa pozostałych obiektów kolidujących oraz rozwieszanie przewodów na pozostałej części Linii.