• Polski
 • English
  • Polski
  • English

  OPIS REALIZACJI

  Modernizacja systemów zasilania SN i nN budynków siedziby PSE S.A Oddział w Katowicach

  W ramach pracy pn.”Modernizacja systemów zasilania SN i nN budynków siedziby PSE S.A Oddział w Katowicach” zleconej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Oddział w Katowicach wykonano projekt budowlano-wykonawczy dostosowania przyłącza energetycznego zasilającego budynki siedziby PSE S.A. Oddział w Katowicach wraz z obwodami pomiaru energii elektrycznej do możliwości zmiany sprzedawcy energii, zgodnie z wytycznymi Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Gliwicach.

  Zakres opracowania obejmował:

  • wykonanie modernizacji układu pomiaru mocy i energii elektrycznej zgodnie z wymaganiami Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach wraz z transmisją danych do systemu odczytowego własności PSE S.A. (SZOP) oraz systemu odczytowego Tauron Dystrybucja S.A.,
  • wymianę istniejących transformatorów olejowych na nowe suche w budynku stacji 6/0,4kV własności PSE S.A.,
  • zabudowę rozdzielnicy 6kV oraz 0,4kV w budynku stacji 6/0,4kV własności PSE S.A.
  • wymianę rozdzielnicy głównej RG-B1-400/230V zlokalizowanej w budynku biurowym,
  • wymianę rozdzielnicy głównej RG-B5-400/230V zlokalizowanej w budynku biurowym,
  • sprawdzenie możliwości wykorzystanie istniejącego agregatu do zasilania awaryjnego kolokacji,
  • wyprowadzenie sygnałów odwzorowania głównych łączników, stanu pracy SZR oraz pomiarów z liczników energii elektrycznej rozdzielni do systemu sterowania i nadzoru PSE S.A. (WindEx),
  • wykonanie oceny stanu technicznego budynku stacji transformatorowej 6/0,4kV oraz pomieszczeń modernizowanych rozdzielni,
  • określenie zakresu remontu na podstawie oceny stanu technicznego,
  • wymianę nawierzchni terenu w bezpośrednim otoczeniu budynku stacji transformatorowej 6/0,4kV,
  • dostosowanie zagospodarowania terenu PSE S.A. do wymiany transformatorów.